medlem-sci-90

Sist oppdatert
2/5 - 13

TROFÉMONTASJE
 Alt innen utstopping av fugl, dyr, dyrehoder og fisk

Ringen 1 – 2388 Brumunddal
Tlf / fax: + 47 62 34 25 28 - Mobil: + 47 906 64 441
E-post:
post@trofemontasje.no
measurer-bakg-91

HISTORIE

Trofémontasje drives av offentlig autorisert preparant Knut Bakken som har over 30 års erfaring i taxidermistfaget. Jeg har helt siden barnsben av vært interessert i naturen, spesielt fugler og dyr, slik at jakt og fisking ble tidlig en viktig del av livet. Det begynte tidlig med jakt med sprettert, pil og bue og senere med luftgevær som det store fremskrittet før jeg fikk råd til å kjøpe min første hagle. Det ble etter vært levert noen fugler og dyr til utstopping hos en kar som drev innen faget utstopping. Interessen for utstoppede fugler og dyr ble etter vært meget stor, slik at jeg leste alt tilgjengelig materiell om faget, og besøkte preparanten så ofte som mulig for å tilegne meg mest mulig lærdom om faget.

I 1972, som 15 åring startet jeg med utstopping av fugler og dyr som hobby etter at jaktiveren var blitt meget stor, slik at det var mange forskjellige ting i fryseren som jeg ønsket å få stoppet ut. Hobbyen ble etter vært så interessant at jeg tok på meg oppdrag for venner og bekjente, slik at det ble noen kroner å tjene for en skolegutt uten inntekt. Hobbyen ble fort så stor at det ble en brukbar ekstrainntekt av det. Jeg ble offentlig autorisert i 1986 etter at det kom et pålegg om at alle som skulle drive ervervsmessig utstopping av vilt, måtte ha en offentlig autorisasjon for å utføre yrket videre. I ettertid er yrket imidlertid blitt lagt under loven om fagopplæring, slik at bare bestått fagprøve i taxidermistfaget gir offentlig autorisasjon.

Men etter vært ble hobbyen så stor at den ble en belastning for meg da jeg hadde full jobb ved siden av, slik at jeg måtte jobbe nærmest døgnet rundt for å få unna alle fuglene og dyrene som ventet på å bli stoppet ut.

Jeg måtte etter vært ta et valg om hva jeg skulle gjøre i fremtiden, jeg kunne ikke fortsette med to jobber. I 1997 falt valget på å livnære seg som preparant/taxidermist på heltid, og firmaet Trofémontasje så dagens lys den 01/09 – 1997. Det valget jeg tok i 1997 ser ut til å ha vært det riktige, for vi har opparbeidet oss en stor og stabil kundemasse, slik at vi har bra med oppdrag fra inn og utland gjennom hele året.

Etter oppstart av eget firma har jeg også fått mer tid til å dyrke min store interesse innen jakt og fiske, slik at det de siste årene er blitt tid til minimum en jaktreise til fjerne himmelstrøk i året.

WEB-DESIGN:

Copyright © 2007 Trofémontasje