medlem-sci-90

Sist oppdatert
2/5 - 13

TROFÉMONTASJE
 Alt innen utstopping av fugl, dyr, dyrehoder og fisk

Ringen 1 – 2388 Brumunddal
Tlf / fax: + 47 62 34 25 28 - Mobil: + 47 906 64 441
E-post:
post@trofemontasje.no
measurer-bakg-91

ØYNE

Trofémontasje benytter bare de beste øyne som er å oppdrive på markedet til hver enkelt dyre- eller fugleart. Ved bare å benytte oss av disse spesialøyne som er tilvirket av de store kjente glassøynefabrikkene i Tyskland og USA, kan vi være sikre på at kundene får et trofé med et så naturlig ansiktsuttrykk som mulig.

Her følger en del sett med øyne som brukes under arbeidet, ovenfra og fra venstre er det til følgende dyr:

Øverste rekke: Elg - Hjort - Rådyr
Rekke to ovenfra: Hubro - Gaupe - Ulv - Rev
Rekke tre ovenfra: Kongeørn - Trane - Hegre - Hornugle - Storskarv
Nederste rekke: Nøtteskrike - Fasan hane - Tyrkerdue - Gjedde - Ørret
Nederst sees et gaupehode med øyne montert.

WEB-DESIGN:

Copyright © 2007 Trofémontasje