medlem-sci-90

Sist oppdatert
2/5 - 13

TROFÉMONTASJE
 Alt innen utstopping av fugl, dyr, dyrehoder og fisk

Ringen 1 – 2388 Brumunddal
Tlf / fax: + 47 62 34 25 28 - Mobil: + 47 906 64 441
E-post:
post@trofemontasje.no
measurer-bakg-91

LEVERINGSBETINGELSER

ARBEIDSORDRE:
Alle fugler, dyr, dyrehoder og fisk som blir innlevert til Trofémontasje for utstopping, er å regne som en bindende arbeidsordre hvis annet ikke er avtalt. Trofémontasje utfører dermed monteringen i henhold til kundes avtalte ønsker og spesifikasjoner.

Trofémontasje har til en hver tid en del fugler, dyr og fisk liggende på fryselageret for salg. Ved bestilling av noen av disse preparatene over telefon, e-mail, sms eller brev, regnes også dette som en bindende arbeidsordre, og vil bli fakturert i sin helhet etter de gjeldene reglene som Trofémontasje benytter seg av. Ved bestilling av et preparat som har en salgsverdi på over Kr. 5000,- inkl. mva, kreves det at det innbetales et forskudd på 50 % av totalsummen før arbeidet starter.

PRISER:
All montering av preparater faktureres etter Trofémontasje sine til en hver tids gjeldene prislister pluss eventuelle fraktkostnader. Alle prislistene til Trofémontasje er inkl. mva. Eventuelt pristillegg for vilt med store skader og pris på spesialmontasjer, avtales alltid på forhånd før monteringen starter, slik at kunden alltid vil vite hva sluttfakturaen vil lyde på.

LEVERINGSTID:
Leveringstiden er sesongavhengig, men vanligvis opererer Trofémontasje med en leveringstid på 3 – 6 måneder på norsk vilt. På troféer i fra utlandet opererer vi vanligvis med en leveringstid på 3 – 9 måneder. På fisk opererer vi vanligvis med en leveringstid på 3 – 12 måneder. På horn, gevir og skalle montering på plate opererer vi vanligvis med en leveringstid på 1 – 3 måneder. Skulle Trofémontasje imidlertid ikke klare å overholde disse normale leveringstidene, vil kunden alltid bli kontaktet for nærmere innformasjon om antydet leveringstidspunkt.

UTLEVERING:
Varsel om at preparatet er ferdig og klar til utlevering gis pr. telefon, e-mail, sms eller brev.

Hvis preparatet ikke er blitt hentet innen 3 uker sendes det ut en påminnelse om at preparatet ikke er blitt hentet. 1 måned etter at det er gitt varsel om at preparatet er ferdig, vil det bli utsendt faktura for det arbeidet som er blitt utført av Trofémontasje, uavhengig om preparatet er hentet eller ikke.

BETALING:
Betalingen kan skje ved kontant oppgjør ved utlevering av preparatet, eller med faktura som forfaller innen 10 dager. Ved fakturering påløper et faktureringsgebyr på Kr. 60,- inkl. mva.

Preparater som skal sendes via post til kunden vil bli belastet med Postens postoppkravsgebyr, hvis ikke fakturaen med fraktkostnader er forhåndsbetalt.

Skulle det imidlertid vise seg at fakturaen ikke er blitt betalt innen forfall, beregnes det en rente med 12 % p.a. 7 dager etter forfall sendes det ut en betalingspåminnelse, med forfall innen 14 dager, og det påløper et purregebyr på fakturaen med Kr. 65,- inkl. mva.

Skulle det imidlertid vise seg at heller ikke betalingspåminnelsen er blitt betalt innen forfall, sendes det ut etter 7 dager en ny betalingspåminnelse, (2 gangs purring/varsel om inkasso), med forfall innen 14 dager, og det påløper et nytt purregebyr på fakturaen med Kr. 65,- inkl. mva.

Hvis ingen av de ovennevnte tiltakene har medført til at fakturabeløpet med eventuelle purregebyrer er overført til Trofémontasje sin konto innen forfall, oversendes saken etter 7 dager til vår inkassoforbindelse for rettslig inndrivelse av våre utestående fordringer.

Trofémontasje forbeholder seg eiendomsretten på preparatene inntil alle fakturaer med eventuelle omkostninger er betalt i sin helhet i henhold til lov om salgspant.

Uavhentede ferdige preparater som har ligget på lager i mer enn 12 måneder hos Trofémontasje, selges for å frigjøre lagerplass uten noen form for godtgjørelse til kunden.

REKLAMASJON:
Ved en eventuell reklamasjon over det arbeidet som er blitt utført av Trofémontasje, må denne fremsettes skriftlig og være saklig begrunnet. Reklamasjonen må være Trofémontasje i hende innen 1 måned beregnet i fra preparatets utleveringsdato.

Ved en eventuell uenighet mellom kunden og Trofémontasje angående en reklamasjon, vil preparatet bli overlevert til Norsk Taxidermistforbund for en faglig vurdering av det arbeidet som er blitt utført av Trofémontasje. Denne skriftlige faglige uttalelsen om preparatets tilstand vil bli utført av 3 utenforstående kjente og faglige dyktige taxidermister.

Leveringsbetingelsene hentes HER for utskrift.

WEB-DESIGN:

Copyright © 2007 Trofémontasje