medlem-sci-90

Sist oppdatert
2/5 - 13

TROFÉMONTASJE
 Alt innen utstopping av fugl, dyr, dyrehoder og fisk

Ringen 1 – 2388 Brumunddal
Tlf / fax: + 47 62 34 25 28 - Mobil: + 47 906 64 441
E-post:
post@trofemontasje.no
measurer-bakg-91

PRISLISTE FOR UTSTOPPING AV NORSKE TROFÉER

20% tillegg for fugler med utslåtte vinger, og dyr med åpent gap.

Fredede fugler og dyr stoppes kun ut hvis det foreligger tillatelse fra:
Direktoratet for naturforvaltning.

Alle priser er inkl mva.

Pattedyr:

Hønsefugler:

Spetter:

Lemen

2200,-

Vaktel

2300,-

Dvergspett

2300,-

Ekorn

2500,-

Rapphøne

2500,-

Tretåspett

2400,-

Hare

5200,-

Fasan

3800,-

Flaggspett

2500,-

Bever

7000,-

Jerpe

2500,-

Gråspett

2800,-

Piggsvin

3500,-

Rype

2500,-

Grønnspett

3000,-

Rødrev

6500,-

Orrhøne

3000,-

Svartspett

3400,-

Gaupe

13500,-

Orrhane

3500,-

Vendehals

1800,-

Snømus

2300,-

Orrhane i spill

4200,-

Gjøk

2500,-

Røyskatt

2500,-

Røy

4000,-

 

 

Mink

3300,-

Tiur

4500,-

Ugler:

Mår

3800,-

Tiur i spill

5400,-

Spurveugle

2800,-

Grevling

6000,-

 

 

Perleugle

3200,-

Oter

6500,-

Kråkefugler:

Hornugle

3600,-

Jerv

10000,-

Lavskrike

2400,-

Jordugle

3600,-

Ulv

18000,-

Nøtteskrike

2500,-

Haukugle

3600,-

Rådyr

20000,-

Kaie

2600,-

Kattugle

4200,-

Hoder:

Skjære

2600,-

Slagugle

5000,-

Rådyrhode

4500,-

Nøttekråke

2800,-

Lappugle

5200,-

Sauehode

5500,-

Kornkråke

3000,-

Snøugle

6000,-

Reinsdyrhode

7500,-

Kråke

3200,-

Hubro

6800,-

Hjortehode

8000,-

Ravn

3500,-

Dykkere:

Moskushode

10000,-

 

 

Horndykker

3300,-

Elghode

11000,-

 

 

Toppdykker

3500,-

Gevir med bleket skalle:

Småfugler:

 

 

Rådyr

1300,-

Opp til trost

1500,-

Lomer:

Rein

2200,-

 

 

Smålom

4200,-

Hjort

2200,-

 

 

Storlom

4500,-

Elg

2500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andefugler:

Sjøfugler:

Vadere:

Krikkand

3000,-

Alkekonge

2800,-

Div. småvadere

2300,-

Brunnakke

3400,-

Teist

3200,-

Bekkasiner

2500,-

Stjertand

3400,-

Lundefugl

3800,-

Brushane

2800,-

Stokkand

3600,-

Alke

3600,-

Heilo

2800,-

Gravand

5000,-

Lomvi

3600,-

Vipe

2900,-

Grågås

5400,-

Havhest

4200,-

Sivhøne

3200,-

Kanadagås

6000,-

Toppskarv

4700,-

Sothøne

3500,-

Sangsvane

8000,-

Storskarv

5000,-

Rugde

3000,-

Knoppsvane

8800,-

Havsule

5800,-

Tjeld

3300,-

Kvinand

3400,-

 

 

Småspove

3300,-

Toppand

3400,-

Rovfugler:

Storspove

3500,-

Bergand

3400;-

Spurvehauk

2800,-

Storjo

4500,-

Havelle

3400,-

Hønsehauk

3800,-

Hegre

5500,-

Sjøorre

3600,-

Vepsevåk

3800,-

Trane

6500,-

Svartand

3600,-

Musvåk

3900,-

 

Lappfiskand

3800,-

Fjellvåk

3900,-

Terner:

Siland

3800,-

Dvergfalk

2900,-

Makrellterne

3000,-

Laksand

4000,-

Tårnfalk

2900,-

Rødnebbterne

3000,-

Ærfugl

4700,-

Vandrefalk

4000,-

Rovterne

3500,-

 

 

Jaktfalk

4500,-

 

 

Duer:

Fiskeørn

5500,-

Måker:

 

Tyrkerdue

2800,-

Kongeørn

5000,-

Krykkje

3300,-

Skogdue

3000,-

Havørn

7000,-

Hettemåke

3300,-

Ringdue

3200,-

 

 

Fiskemåke

3600,-

 

 

 

 

Sildemåke

3900,-

 

 

 

 

Gråmåke

4200,-

 

 

 

Svartbak

4500,-

 

 

 

 

 

 

Prisliste for pattedyr og fugler kan lastes ned ved å klikke her!

WEB-DESIGN:

Copyright © 2007 Trofémontasje